Taith Rithwir

Ar werth fflat ar lawr y môr ar ochr y môr yn La Caleta de Interian, Garachico, Tenerife!

Lleoliad perffaith dim ond 100 metr o'r traeth ar stryd breswyl dawel !! Mae'r adeilad a'r fflat bron yn newydd. Cyflwr da iawn!

Mae'r fflat wedi'i gyfarparu a'i ddodrefnu'n llawn. Pedair ffenestr fawr gyda golygfeydd hyfryd o'r mynyddoedd. Parcio cyhoeddus am ddim ychydig y tu allan i'ch drws.

Mae archfarchnad fawr ac mae'r safle bws 300 metr i ffwrdd o'r fflat. Mae bwytai a bariau pysgod lleol da iawn o fewn pellter 500 metr.

Ffioedd cymunedol isel iawn o dan € 20 y mis.

Cyfle a phris anhygoel !!

fideo

lleoliad