Fflat hyfryd ar lan y môr yn yr hen borthladd pysgota Puerto Santiago! Un munud ar droed o draeth tywodlyd Chica! Offer a pharatoi llawn ar gyfer byw:

- Cegin offer 100% gyda popty trydanol, popty, microdon, oergell, offer coginio a chyllyll a ffyrc.
- Peiriant golchi.
- Teledu

- Llinellau a thyweli glân.

Golygfeydd hyfryd i'r porthladd a thraeth Chica! Mynedfa annibynnol yn uniongyrchol o'r stryd!

fideo

lleoliad