សំរាប់លក់ៈផ្ទះកក់ក្ដៅនៅកណ្តាលស៊ុនអែនរេសរដ្ឋ Tenerife!

ទីតាំងល្អឥតខ្ចោះនៅតាមផ្លូវល្អបំផុតមួយក្នុងក្រុង។

ចម្ងាយតែ ១៥០ ម៉ែត្រពីមហាសមុទ្រនិង ៣០០ ម៉ែត្រដល់ឆ្នេរ Las Teresitas !!

ទ្រព្យសម្បត្តិអាចត្រូវបានជួសជុលឬកសាងឡើងវិញស្រដៀងនឹងរូបថត។

វីដេអូ

ទីតាំង