बिक्रीको लागि: सन एन्ड्रेस, टेनेरिफको केन्द्रमा आरामदायक घर!

शहरको सब भन्दा राम्रो सडक मध्ये एकमा सही स्थान।

समुद्रबाट केवल १ 150० मिटर र लस टेरेसिटास समुद्र तटमा 300०० मिटर !!

सम्पत्ती पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ वा फोटाहरू जस्तै पुन: निर्माण गर्न सकिन्छ।

भिडियो

स्थान