විකිණීම සඳහා: සොබාදහම සහ පයින් වනාන්තර වලින් වට වූ ටෙනරීෆ් දූපතේ අද්විතීය ස්ථානයක සාමාන්‍ය කැනේරියානු නිවස!

ඔබේම පලතුරු හා එළවළු වගා කිරීමට සහ ඇවිදීමට මංපෙත් රාශියක් වගා කිරීම සඳහා එහි පළතුරු වතුයාය සමඟ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ සන්සුන් ජීවිතයක් සඳහා පරිපූර්ණ නිවසක්!


මෙම දේපල සාමාන්‍ය කැනේරියානු පැටියෝ එකකින් වෙන් කරන ලද නිවාස දෙකකින් සමන්විත වේ.


ගෙවල් ස්වාභාවික ලෙස සාදා ඇති ඉතා ශක්තිමත් බිත්ති ඇත
ගල්. මුළු දේපලම ගල් පවුරකින් වැට බැඳ ඇත !!!

වීඩියෝ

ස්ථානය