ĐỂ BÁN: Ngôi nhà ấm cúng ở trung tâm của Sun Andres, Tenerife!

Vị trí hoàn hảo trên một trong những con đường tốt nhất trong thị trấn.

Chỉ cần 150 mét từ đại dương và 300 mét đến bãi biển Las Teresitas !!

Tài sản có thể được khôi phục hoặc xây dựng lại tương tự như các bức ảnh.

Video

Vị trí